Erythritol keto 250g/FD074

รหัสสินค้า : FD074

ราคา

85.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 85.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Erythritol keto 250g

คุณสมบัติในการใช้ Erythritol

  • มีรสชาติคล้ายน้ำตาลซูโครส
  • รักษาคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น texture และ mouthfeel
  • ช่วยลดแคลอรี่ในผลิตภัณฑ์ สามารถลดแคอลรี่ได้ถึง 50%
  • สามารถถูกใช้ร่วมกับสารให้ความหวานตัวอื่น
  • ไม่ทำให้ฟันผุ เนื่องจากจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อย Erythritol ได้เหมือนน้ำตาลซูโครส ส่งผลให้เกิดการสร้างกรดที่เป็นสาเหตุทำให้ฟันผุได้